Dreams can come true

About us

Een droom die werkelijkheid wordt.

Als meisje droomde Sheila de Fretes er al van om kinderen waar dan ook ter wereld een veilige plek te kunnen bieden. Sheila de Fretes heeft met eigen ogen gezien wat er in de “Kampongs” in Indonesië gebeurde, en vond dat kinderen recht hadden op een betere leefsituatie, want ondanks de slechte leefsituatie werden de kinderen liefdevol opgevoed. Sheila droomde als jong meisje al van een zwerfhuis voor kinderen en dieren. Een veilige plek om te schuilen en bovenal om jezelf kunnen zijn, een plek om weer te leren lief te hebben, een plek waar men je respecteert om de persoon wie je bent, een plek waar jij je eigen mening kan vormen, een eerlijke plek om tijd en ruimte te creëren om tot een eigen persoonlijkheid uit te kunnen groeien. Kortom een plek waar kinderen zich “Senang” kunnen voelen. Een gevoel in ons allen, een gevoel dat ieder van ons een eigen invulling geeft als het ons bereikt.

De essentie binnen in een individu is altijd aanwezig, maar wordt zo dikwijls overschaduwd door vele negatieve beperkingen en ervaringen. Mensen vergeten dat een kind niet gevraagd heeft om geboren te worden, maar dat een kind wel het recht heeft om te bestaan, dat ieder kind recht heeft op bovengenoemde levensbehoeften. Ieder kind heeft recht op zijn eigen plek, keuzes en dromen. Een ouder hoeft niet per definitie de biologische vader of moeder te zijn om het hart van een kind te kunnen verwarmen.

Dromen en werkelijkheid kunnen vaak echter een groot contrast vormen. Sheila de Fretes prijst zichzelf dan ook zeer gelukkig dat zij nu zowel het idee en de wereldwijde contacten als de benodigde middelen tot haar beschikking heeft, iets waar anderen vaak op af moeten haken. Want zonder de juiste contacten en middelen komen deze ideeën en dromen vaak niet tot stand.

Wat vooraf ging

In het jaar  2002 werd één van de eerste dromen van Sheila de Fretes werkelijkheid. “De Paradijsvogel” werd een feit. Een opvang voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Een nieuw initiatief

Enthousiasme over de bereikte resultaten hier in Nederland en over de mogelijkheden die nog open liggen in het buitenland, was voor Sheila de Fretes aanleiding om verder te vechten voor de rechten van kinderen en voor het verwezenlijken van haar kinderdromen.

Tijdens een bezoek aan het buitenland begon er een balletje te rollen. Kennissen en vrienden aldaar raakten enthousiast over het idee om ook in hun land een project op te starten. Meerdere gesprekken in de meest uiteenlopende landen waren het gevolg, en een nieuw initiatief was geboren. Een drukke en bewogen tijd brak aan voor Sheila de Fretes.

Op 28 juni 2003 was het zover: tijdens een Fancy Fair werd het nieuwe initiatief vol trots door Sheila de Fretes zelf geïntroduceerd: de “Sheila de Fretes Foundation”. Tevens werd het logo van de Foundation, een wereldbol met vredesduiven, gepresenteerd onder de begeleidende woorden “Give them Wings!” : kinderen moeten zich vrij voelen om te komen en gaan wanneer zij dat willen, we moeten ze het gevoel geven dat zij kunnen vliegen en dalen,  dat ze welkom zijn, dat zij bijzonder zijn “juist” omdat ze zo bijzonder zijn.

Doelstellingen wereldwijd

De Sheila de Fretes Foundation zal over de gehele wereld uitvliegen. Doel van de Foundation is een veilige plek aan te bieden waar dan ook ter wereld voor ieder kind die dit nodig heeft, ongeacht de problemen en achtergronden. Een plek die voldoet aan de eerste levensbehoeften; daarbij denken we aan Warmte, Liefde en Veiligheid.

Maar tevens een plek om te kunnen schuilen, een plek tegen het gevoel van dreiging, honger en dorst, eenzaamheid, verlatenheid, angst en onrust. Een plek tegen het gevoel alleen op de wereld te zijn, tegen het gevoel dat je leven geen zin meer heeft en dat je niets meer waard bent, kortom tegen het gevoel niemand meer te zijn.

De Sheila de Fretes Foundation vindt dat we hier met zijn allen tegen kunnen vechten.
We moeten kinderen het gevoel geven dat ze tenminste bij ons veilig en welkom zijn, door er voor ze te zijn en hun vertrouwen te winnen, door het aanbieden van de eerste levensbehoeften. We willen ze leren om door middel van muziek, dans, expressie en kunstzinnige therapieën hun gevoelens en gedachten te uiten en een plekje te geven.

Wat is nu een typisch project van de Sheila de Fretes Foundation?

Ieder project is een eigen en karakteristiek project voor de desbetreffende plek. Natuurlijk moeten projecten voldoen aan de hoge eisen die Sheila de Fretes zelf aangeeft:  Warmte, Liefde en Veiligheid.

Sheila de Fretes zal eerst de plek bezoeken. Na positieve beoordeling zal, in overleg met een contactpersoon ter plaatse, een plan worden opgesteld waarin wordt beschreven wat de achtergrond van het project is, waar de prioriteiten liggen en wat de behoefte is aan personele en materiële middelen. Na het indienen van dit plan zal er een beslissing vallen. Het project zal ter plekke krachtig moeten worden ondersteund, en de plaatselijke bevolking zal moeten meehelpen om er op eigen kracht een succes van te maken; een ieder zal gemotiveerd moeten zijn.

De hulpvraag in de landen die geïnteresseerd zijn in de Sheila de Fretes Foundation ligt op zeer uiteenlopende niveaus. Te denken valt aan kinderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, zwerfkinderen, getraumatiseerde kinderen. Onze gedachten gaan ook uit naar het bieden van hulp aan ouders die daardoor een andere visie kunnen krijgen op de dagelijkse zorg voor hun kinderen met beperkingen. Tevens denken we aan een uitwisselingsproject om mensen te ondersteunen en te begeleiden.

Een andere mogelijkheid is het begeleiden en ondersteunen van een al bestaand project en eventueel iets extra aan te bieden met dans, muziek, cultuur, kennis en zorg.

Ondanks de eigen karakteristieke uitstraling moeten al deze en mogelijk nog komende projecten voldoen aan de doelstellingen van de Foundation.Om deze doelstelling te kunnen realiseren acht het bestuur van de Foundation het noodzakelijk om de voortgang van het proces te bewaken (monitoring) in overleg met de plaatselijke projectleiding en (overheids-) instanties.

Waar komen de middelen vandaan om de projecten op te starten?

De naam “Foundation”zegt het al. In alle landen zal men afhankelijk zijn van donaties.

Deze donaties kunnen breed gegeven worden, denk maar aan een financiële bijdrage, maar ook aan materialen en aan daadwerkelijke hulp van vrijwilligers. Wanneer er bekend is wat er voor welk project nodig is kan er gericht gezocht worden naar de middelen.

Tevens worden er diverse stappen ondernomen om zelf geld bijeen te krijgen. Dit kan door middel van activiteiten zoals benefietconcerten, fancy fairs, oproepen in kranten etc, etc.

Ook zal er actief naar mogelijke sponsors worden gezocht.

Voor donateurs die een financiële bijdrage willen leveren houdt de Sheila de Fretes Foundation (gevestigd te Amsterdam) een rekening aan bij abn-amro onder nummer NL63ABNA0885608747 ( tijdelijk nummer)

Copyright 2021 – Sheila de Fretes foundation

Close Menu